Onderzoek Streetview voor bedrijven

MET VIRTUELE RONDLEIDINGEN KUNT U DE INTERESSE IN BEDRIJFSVERMELDINGEN VERDUBBELEN

Mensen die een vermelding met een virtuele rondleiding zien, zijn twee keer zo vaak geïnteresseerd in het boeken van een reservering. En potentiële klanten in de leeftijdscategorie 18-34 zijn 130% meer geneigd te boeken op basis van een rondleiding.

grafiek

DETAILS VAN HET ONDERZOEK

In juli 2015 is door een onafhankelijk onderzoeksbureau een kwantitatief marktonderzoek uitgevoerd om erachter te komen welke invloed virtuele rondleidingen hebben op de toenemende interesse van consumenten in lokale bedrijven (met name in het boeken van een reservering voor een hotel of restaurant).

Er is een online onderzoek uitgevoerd onder consumenten die de afgelopen 30 dagen online hadden gezocht naar een restaurant of een hotel (op een willekeurig apparaat).
Tussen 21 juli en 2 augustus zijn reacties verzameld van 1201 respondenten.
Er waren verschillende versies gemaakt van een lokale bedrijfsvermelding (een voor een hotel, de andere voor een restaurant) met basisinformatie, foto’s en/of een virtuele rondleiding (voor elke versie werd dezelfde media-inhoud gebruikt).
Respondenten werd gevraagd één van de verschillende versies voor elk bedrijf te bekijken (in willekeurige volgorde). Elke respondent bekeek het volgende:
1 hotelvermelding + 1 restaurantvermelding en
1 vermelding met een virtuele rondleiding + 1 vermelding zonder een virtuele rondleiding
Opmerking: de presentatie van de verschillende vermeldingen was gelijkmatig willekeurig en consequent.

Na het bekijken van elke vermelding moesten de respondenten hun interesse in het boeken van een reservering beoordelen.
De beoordelingen voor de verschillende vermeldingen (met of zonder rondleiding) werden bijeengevoegd om de invloed van virtuele rondleidingen op de interesse in het bedrijf te begrijpen.

Bron: Google Inc.